Giải pháp IoT và các ứng dụng

Cung cấp tính năng xếp chồng mô-đun theo yêu cầu, cho thuê đám mây / chế độ dự án

Nền tảng điều khiển trung tâm

Các lĩnh vực khác

Trí Dũng hỗ trợ chuyển đổi doanh nghiệp, cung cấp cho khách hàng sự chuyển đổi giá trị gia tăng từ số hóa sang dịch vụ và nâng cao giá trị doanh nghiệp

Trí Dũng – #1 Cung Cấp Giải Pháp IoT & Các Ứng dụng!