Trụ sở văn phòng Tỉnh Ủy Sơn La

  • Khách hàng: Tỉnh ủy Sơn La
  • Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, Chiềng Cơi, Sơn La
  • Hạng mục: Hệ thống HVAC

Tru So Van Phang Tinh Uy Son La 1

Tru So Van Phang Tinh Uy Son La 2