Trạm xử lý nước thải yên sở

  • Khách hàng: Công ty Rei-Biwater Consortion Sdn.Bhd-Malaysia
  • Địa chỉ: Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Hạng mục: Hệ thống tủ điện hạ thế

Tram Xu Ly Nuoc Thai Yen So1

Tram Xu Ly Nuoc Thai Yen So3 Tram Xu Ly Nuoc Thai Yen So2