Nhà ở xã hội Lucky House

  • Khách hàng: Công ty cổ phần Vinaconex21
  • Địa chỉ: Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
  • Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Nha O Xa Hoi Lucky House1

Nha O Xa Hoi Lucky House 2