Nhà máy VINA SEKYO

  • Khách hàng: Công ty TNHH Vina Sekyo
  • Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
  • Hạng mục: Hệ thống MEP

Nha May Vina Sekyo1

Nha May Vina Sekyo3 Nha May Vina Sekyo2