Nhà máy Phú Thọ SHONAI

  • Khách hàng: Công ty TNHH Hitachi Technology Plants
  • Địa chỉ: Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ
  • Hạng mục: Hệ thống HVAC