Nhà máy ITM SEMICONDUCTOR Việt Nam

  • Khách hàng: Công ty TNHH xây dựng Seogwoo Việt Nam
  • Địa chỉ: KCN VSIP, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước và CDA

Nha May Itm Semiconductor1

Nha May Itm Semiconductor2 Nha May Itm Semiconductor3