Nhà máy INNO FLEX VINA

  • Khách hàng: Công ty TNHH Inno Flex Vina
  • Địa chỉ: KCN Bình Xuyên, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
  • Hạng mục: Thiết kế và Xây dựng nhà máy

Nha May Inno Flex Vina1 Nha May Inno Flex Vina2