Nhà máy HANMI FLEXIBLE VINA

  • Khách hàng: Công ty TNHH Hanmi Flexible Vina
  • Địa chỉ: KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng
  • Hạng mục: Xây dựng

Nha May Hana1

Nha May Hana2