Nhà máy ESTEC Phú Thọ

  • Khách hàng: Công ty TNHH Estec Phú Thọ
  • Địa chỉ: KCN Tử Đà, Phù Ninh, Phú Thọ
  • Hạng mục: Hệ thống HVAC

Nha May Estec Phu Tho1