Nhà máy DREAMTECH

  • Công ty TNHH xây dựng Seogwoo Việt Nam
  • Địa chỉ: KCN VSIP, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Hạng mục: Khí nén, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy

Nha May Dreamtech1

Nha May Dreamtech2