Nhà máy Comet

  • Khách hàng: Công ty TNHH xây dựng Seogwoo Việt Nam
  • Địa chỉ: KCN Tràng Duệ, Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng
  • Hạng mục: Hệ thống CDA

Nha May Comet1

Nha May Comet3