Nhà máy cáp Hitachi

  • Khách hàng: Hitachi Technology Plants Co.,Ltd
  • Địa chỉ: KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
  • Hạng mục: Hệ thống Chiller

Nha May Cap Hitachi Nha May Cap Hitachi4