Học viện tòa án

  • Khách hàng: Công ty xây dựng Woojin
  • Địa chỉ: Thôn Giao Tất A, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
  • Hạng mục: Hệ thống cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy

Hoc Vien Toa An 1

Hoc Vien Toa An 2