Chiếu sáng cụm công nghiệp Lương Điền CADI-SUN

  • Khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Dương
  • Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
  • Hạng mục: Hệ thống cấp điện hạ thế và chiếu sáng hạ tầng

Chieu Sang Cum Cong Nghiep Luong Dien Cadisun1 Chieu Sang Cum Cong Nghiep Luong Dien Cadisun2