Cấp điện cho Huyện Quỳnh Nhai

  • Khách hàng: Ban quản lý di dân tái định cư Thủy điện Sơn La
  • Địa chỉ: Hoàng Quốc Việt, Chiềng Cơi, Sơn La
  • Hạng mục: Hệ thống cung cấp điện 35/0.4kV

Cap Dien Cho Huyen Quynh Nhai1