Latest news: Một cô gái quả cảm theo đuổi tình yêu, và cuối cùng kết hôn, nhận thừa hưởng hàng nghìn mét đất.