Triết lý kinh doanh

Với mỗi một doanh nghiệp khi hoạt động đều có phương châm và có những định hướng và tôn chỉ rõ ràng, nhằm hướng tới đối tượng khách hàng của mình. Đối với Trí Dũng,  hiệu quả của dự án đi kèm chất lượng – chia sẻ lợi ích để hợp tác thành công là kim chỉ nam cho hoạt động.

“Hiệu quả – chất lượng – hợp tác thành công”

“Hiệu quả” đó là điều mọi chủ đầu tư luôn đề cao khi giao dự án cho nhà thầu, với Trí Dũng, đó là khẩu hiệu luôn được nhắc nhở, thực hiện trong mỗi công việc, mỗi định hướng hoạt động.

 

“Chất lượng” là điều ngàn đời nay luôn được đề cao trong mọi hoạt động.

 

“Hợp tác thành công” là việc chia sẻ lợi ích lớn nhất cho khách hàng, thế giới phẳng dần sẽ mất đi khái niệm cạnh tranh mà chỉ còn khái niệm cùng nhau hợp tác, cùng nhau thàng công.

Cồn khô, Cồn thạch, vé máy bay giá rẻ, hóa chất xử lý nước, hương liệu, Thietkewebsiteseo