Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Thương mại Công nghệ Trí Dũng bao gồm:

Phòng Giám đốc:

– Tổng Giám đốc

–  Giám đốc kinh doanh & Giám đốc kỹ thuật

Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ:

–  Phòng tổ chức hành chính.

–  Phòng kinh doanh.

–  Phòng tài chính – kế toán.

–  Phòng chăm sóc khách hàng.

–  Phòng thiết kế.

–  Các đội xây lắp.

Sơ đồ bộ máy tổ chức bộ máy công ty:

Cồn khô, Cồn thạch, vé máy bay giá rẻ, hóa chất xử lý nước, hương liệu, Thietkewebsiteseo